• YASKİ HAKKINDA

     Birliğimizin adı Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliğidir.  Kısa adı “YASKİ” dir. Birlik 2006 yılında kurulmuş olup, Birliğe ait olan Yalova İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Terfi Merkezleri 2011 yılında faaliyete  geçmiştir.  Birliğime üye belediyeler; Yalova Belediyesi, Çiftlikköy Belediyesi, Taşköprü Belediyesi, Termel Belediyesi ve Kadıköy Belediyesidir.

     Birliğin amacı; Birliği oluşturan belediyelerin yapmakla görevli ve yükümlü oldukları atıksu arıtma ve kanalizasyon kollektör ile kanalizasyon şebeke işletme konusunda müştereken hareket etmek ve tek elden atık suları uzaklaştırmak, arıtmak, bununla ilgili tesisleri işletmek ve bu konudaki her türlü hizmeti yerine getirmektir. Bu maksatla Devlet aracılığı ile sağlanması mümkün olan, iç ve dış kredilerin kullanımına karşı sorumlu olmak, ilgili ve gerekli tesislerin yapımı, onarımı ve işletilmesini yapmak veya yaptırmak ve bu tesisleri sürekli olarak çalışır vaziyette bulundurmaktır.

  • MİSYONUMUZ

     Birliği oluşturan belediyelerin yapmakla görevli ve yükümlü oldukları atıksu arıtma tesisi ve kanalizasyon kollektör hatlarını  işletme konusunda müşterek hareket etmek ve tek elden çevre ve insan sağlığını esas alarak ilgili mevzuatlar doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde atık suları uzaklaştırmak, arıtmak, bununla ilgili tesisleri işletmek ve bu konudaki her türlü hizmetleri aksatmadan yerine getirmek, teknolojik ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi sağlamak.

  • VİZYONUMUZ

     Atıksu yönetiminde insanı ve çevreyi esas alan, hizmet kalitesi yüksek, çağdaş, yenilikçi, kaliteli hizmetler sunmak, bu hizmetleri sunarken topluma ve çevreye saygılı, etkin, verimli ve sorumluluk bilinciyle çalışarak, bölgemizin kurumsal yapımızla bugüne dek olduğu gibi gelecekte de kalıcı ve örnek projelere imza atmak, sürekli gelişime açık, sınıfında lider kurum olmak.