Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği
Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği – YASKİ
Son Dakika

Yaski Birlik Başkanlığı Personel Sınav Sonuçları

 

T.C.

YASKİ BİRLİK BAŞKANLIĞI

SINAV SONUÇLARI

 

          696 Sayılı kanun hükmünde kararnamenin 126. maddesi EK-20. maddesi kapsamında kurulacak olan şirket bünyesinde, 127. madde ile 375 Sayılı kanun hükmünde kararnameye eklenen geçici 24. maddesi gereği ve ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24. maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Tebliği’ nin 39.maddesine istinaden, askerlik görevini bitirdikten sonra başvuru yapıp, sınava girmeye hak kazanan taşeron personelin aşağıda isim-soyisimi yazılı olan kişilerin, 06/07/2018 tarihinde YASKİ Birlik Başkanlığı – Yalova İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde saat 14:30’ da gerçekleşen uygulama sınav sonuçları şöyledir;

Sıra No Adı Soyadı Sınav Sonucu
1 SABRİ TAHA GÜNAY BAŞARILI

          Sınav sonuçlarına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar’ ın 40. maddesi gereği ilan edildiği tarihten itibaren 3 gün içinde Yalova Valiliği bünyesinde kurulacak olan Sınav İtiraz Komisyonuna itiraz edebilirler.