Site rengi

Tasarım

Geniş
Kutulu
Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği
Yalova Atıksu ve Kanalizasyon Alt Yapı Tesislerini İşletme Birliği – YASKİ
Son Dakika

Tesisimiz

KAPASİTE
Yalova İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi karbon, azot ve fosfor giderimi esasına göre idarece belirtilen  giriş kirlilik yükleri baz alınarak 100.000 m³/gün’ lük nihai ortalama debi ve 150.000 m³/gün’ lük nihai pik debi için tasarlanmıştır.

İşin 1. aşamasında nihai kapasitenin yarısının inşaatı tamamlanmıştır. Ortalama debide her biri 50.000 m³/gün kapasiteli iki hat olarak tasarlanan tesiste şu anda tek hat işletilmektedir.

 •  TERFİ MERKEZLERİ
  • TM1  –  Taşköprü bölgesi.
  • TM2  –  Taşköprü bölgesi ve TM1 den gelen atıksular.
  • TM3  –  Taşköprü, altın kum bölgesi
  • TM4  –  Taşköprü bölgesi ve TM3 den gelen atıksular.
  • TM5  –  Çiftlikköy bölgesi ve diğer terfi merkezlerinden gelen atık sular.
  • TM6  –  Yalova, Termal, Kadıköy ve diğer terfi merkezlerinden gelen atıksular.

 

 • TESİS GİRİŞİ 5 adet Terfi Merkezinden pompalar vasıtasıyla, Kadıköy ve Termal bölgelerinden cazibe ile 6 numaralı Terfi Merkezine gelen atıksular 5 cm aralıklı kaba ızgaralardan geçirildikten sonra pompalar vasıtasıyla Yalova Atıksu Arıtma Tesisi ’ne gelmektedir.
  • Giriş  Kaba Izgaralar ve Pompa İstasyonu
  • Kaba ve İnce Izgaralar
  • Havalandırmalı Kum Tutucu
  • Fosfor giderimi için Anaerobik  Bio –P Tankları
  • Karbon ve Azot Giderimi için Oksik ve Anoksik Tanklar
  • Son Çökeltme Tankları
  • Geri Devir ve Fazla Çamur Pompa İstasyonu
  • Havalandırmalı Çamur Depolama TankI
  • Çamur Yoğunlaştırma ve Susuzlaştırma Ünitesi
ETİKETLER: