• KAPASİTE

     Yalova İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi karbon, azot ve fosfor giderimi esasına göre idarece belirtilen giriş kirlilik yükleri baz alınarak 100.000 m³/gün’ lük nihai ortalama debi ve 150.000 m³/gün’ lük nihai pik debi için tasarlanmıştır.

İşin 1. aşamasında nihai kapasitenin yarısının inşaatı tamamlanmıştır. Ortalama debide her biri 50.000 m³/gün kapasiteli iki hat olarak tasarlanan tesiste şu anda tek hat işletilmektedir.

  • TESİS GİRİŞİ

     5 adet Terfi Merkezinden pompalar vasıtasıyla, Kadıköy ve Termal bölgelerinden cazibe ile 6 numaralı Terfi Merkezine gelen atıksular 5 cm aralıklı kaba ızgaralardan geçirildikten sonra pompalar vasıtasıyla Yalova İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ’ne gelmektedir.

  • GİRİŞ - KABA VE İNCE IZGARALAR

     Tesise gelen atıksu her biri 3 cm aralıklı kaba ızgara ve bunu takiben 1 cm aralıklı ince ızgara içeren 2 kanaldan geçerek, içerisindeki kaba pisliklerden fiziksel olarak arındırılır. Izgaralar otomatik temizlemeli olarak çalışmakta ve ızgarada tutulan atıklar bir konveyör bant yardımıyla atık konteynerine aktarılır.

     Haftalık ortalama 500-600 kg kaba atık çıkmaktadır.