• Etik Komisyonu Etik Komisyonu

    5176 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13/04/2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. Maddesi gereğince Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere, kurum ve kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinde  idari görevliler arasından 3 kişilik aşağıdaki personelden YASKİ Birlik Başkanlığı Etik Komisyonu oluşturulmuştur. Etik Komisyonu Üyeleri Etik Komisyon  Üyesi - Semra EJDER Etik Komisyon  Üyesi - Sine...

  • Eski Başkanlar Eski Başkanlar

  • Encümen Kararları Encümen Kararları

  • Meclis Kararları Meclis Kararları

  • Çalışma Programları Çalışma Programları

  • Birlik Meclisi Birlik Meclisi

  • Birlik Başkanı Birlik Başkanı

    Cihan İsmet YILDIRIM YASKİ Birlik Başkanı