• Yalova İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin işletmek.
  • TM1,TM2,TM3,TM4,TM5 ve TM6 olmak üzere 6 adet terfi merkezini işletmek.
  • Bölge içindeki su kaynaklarının kullanılmış sularla ve endüstri artıklarıyla kirletilmesini önlemek her türlü teknik, idari hukuki tedbiri almak.
  • Amacı doğrultusunda iç ve dış kredi kuruluşlarından sağlanması mümkün olan kredileri almak ve bunları hizmet gereklerine göre değerlendirmek ve geri ödemelerini sağlamak.
  • Kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki belediyelere verilen görevleri yürütme ve bu konulardaki yetkileri kullanmak.
  • Her türlü taşınır taşınmaz malı satın almak, kiralamak, ekonomik değeri kalmamış araç ve gereçleri satmak, kuruluş amacına dönük çalışmaların gerekli kılması halinde her türlü taşınmaz malı kamulaştırmak ve üzerinde kullanma hakları tesis etmek.
  • Yörede sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve çıkabilecek her türlü yangın ve diğer tabi afetlere karşı tedbir alınması gibi birlik amacıyla bağlantılı konularda ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla ilişkili çalışmalarda katkıda bulunmak, yardımcı olmak.